Home - Stichting ES
Chat nu met
Stichting ES
Steun ons
Doneer nu

Spelregels

 

Privacy

Deze website kun je anoniem raadplegen. Je vraag of probleem zal vertrouwelijk worden behandeld. Dit betekent dat wij geen gegevens over jou aan anderen verstrekken, zoals hulpverleners, ouders of partners, school of werkgevers. 
Je kunt er voor kiezen om anoniem te blijven. Wanneer je wilt chatten kun je een nickname (fantasienaam) gebruiken. Als je bij het e-mailen je anonimiteit helemaal wilt veiligstellen kun je een online e-mailadres aanmaken. Hierdoor weet je zeker dat je anonimiteit helemaal gewaarborgd blijft. Je kunt een gratis e-mailadres aanmaken via MSN, Hotmail of Google.
Stichting ES verzamelt geen namen of andere gegevens die iets zeggen over de identiteit van de bezoekers van de site. Wel worden de gegevens die via Stichting ES binnenkomen gelogd. De chatapplicatie IP-adressen zijn versleuteld.
 

Profiel supportvrager

ES verleent support aan mensen die door een situatieverandering emotionele problemen ervaren. Het is geen hulpverlenende instantie voor  psychiatrische problematiek. Als wordt vastgesteld dat problematiek niet binnen de dienstverlening van ES valt of wanneer acute hulp is gevraagd, zullen de Supportgevers van ES dit kenbaar maken en een alternatieve route aandragen. 
 

Geheimhoudingsplicht Stichting ES en supportgever

Stichting ES en haar supportgevers zullen de inhoud van de gevoerde online chats en e-mails met supportgevers alsmede met betrekking tot alle informatie die hem/haar ter beschikking komt vanwege zijn/haar online werkzaamheden, geheimhouden. In de overeenkomst tussen de supportgever en Stichting ES zijn bepalingen opgenomen die toezien op de geheimhouding.
 

Meldplicht Stichting ES

Bij Stichting ES wordt anonieme support geboden. Er zijn enkele situaties waarin Stichting ES de anonimiteit van de supportvrager moet opgeven. Uiteraard kan Stichting ES de anonimiteit alleen opheffen als er persoonsgegevens van de supportvrager bekend zijn, bijvoorbeeld wanneer de supportvrager persoonlijke gegevens doorgeeft zoals een adres of telefoonnummer. Ook kan het voorkomen dat Stichting ES melding maakt van situaties waarin geen persoonsgegevens bekend zijn.
 
Stichting ES kan de anonimiteit opheffen of situaties melden (in het geval er geen persoonsgegevens bekend zijn) waarin sprake is van een (acute) situatie waarin het sterke vermoeden bestaat dat de supportvrager zichzelf of anderen in gevaar brengt of heeft gebracht. Stichting ES is in deze situaties (wettelijk) verplicht melding te doen bij de politie.
 
Met andere woorden, in het geval je persoonsgegevens verschaft en/of bepaalde informatie waaruit kan worden afgeleid dat je jezelf of anderen in ernstig gevaar brengt of hebt gebracht, zal Stichting ES melding moeten maken bij de politie. Het is dus belangrijk je hiervan bewust te zijn, alvorens je bepaalde informatie en/of persoonsgegevens verschaft. Indien je deze informatie en / of persoonsgegevens toch verschaft, stem je daardoor uitdrukkelijk in met de eventuele consequenties hiervan.
 

Opmerkingen of suggesties voor Stichting ES?

Alhoewel Stichting ES zich naar behoren zal inspannen om je zo goed mogelijk support te geven, kan het zijn dat je toch opmerkingen of suggesties hebt. Je kunt in dat geval een e-mailbericht sturen naar info@stichtinges.nl. Stichting ES zal je opmerkingen en suggesties met de grootst mogelijke zorg behandelen.
 

Systeemeisen

Om de chat optimaal te kunnen benutten zijn deze systeemeisen gevraagd.
 

Disclaimer

Stichting ES geeft anonieme support. Deze support is voor iedereen toegankelijk, die door situatieveranderingen emotionele problemen ervaart. Stichting ES biedt een luisterend oor, maar stelt geen diagnose, verwijst niet door en biedt ook geen procesmatige hulpverlening aan. Je kunt iedere dag één gesprek voeren bij Stichting ES. Er worden geen afspraken voor (vervolg)gesprekken (bij dezelfde supportgever) gemaakt.
 
Hoewel aan de inhoud van deze site uiterste zorgvuldigheid is besteed, kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor mogelijke onjuistheden. De gegevens op deze site kunnen zonder voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd. Stichting ES aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade - van welke aard dan ook -, direct of indirect veroorzaakt door informatie op deze site of sites die via links op deze site worden geraadpleegd.
 
Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Stichting ES informatie (publicaties, webteksten, afbeeldingen, forumberichten, ervaringen van bezoekers en html-codes daaronder begrepen) te wijzigen, herpubliceren of verkopen.
 
VERDRIET
HULP
AANDACHT
ENERGIE
STEUN
STRESS
VERLIES
DRUK
BLIJDSCHAP
PIJN
SCHOK
VEERKRACHT
ANGST
BOOSHEID
KRACHT
OPLUCHTING
RUIMTE
GREEP
Wij luisteren. Chatten met ES lucht op. Dagelijks van 9.00 tot 24.00 uur.
NHA Psychodidact Janssen.nl
ANBI
Facebook Twitter
Realisatie door Knowledge Internet Solutions