Home - Stichting ES
Chat nu met
Stichting ES
Steun ons
Doneer nu

Dichtbij schrijft opnieuw over ES

Terug Meer
 

Veel misverstanden over online hulpverlening

(Foto: , ANP)

Uit de reacties op een artikel met de kop ‘Steeds meer mensen zoeken online hulp’ op dichtbij.nl, bleek dat er veel vragen bestaan over de kwaliteit van hulp online. ‘Stichting ES’, een voorbeeld van een hulpvoorziening online’ geeft antwoorden op een aantal vooroordelen en misverstanden. 

 

Op dit artikel werd fel gereageerd door lezers. Zij vragen zich af of deze ‘anonieme support online’ wel deugt en of hulpzoekenden niet veel liever persoonlijk geholpen willen worden. ‘Eigenlijk zou extra hulp online helemaal niet nodig moeten zijn’ , vindt meeschrijver voetnoot.

Ook over de kwaliteit van deze vorm van zorg bestaan twijfels, met name omdat de hulpverlener zelf ook niet zichtbaar is tijdens een anonieme chat-sessie. Hoe weet je als hulpzoekende nou dat de hulp goed is? 

Zonder leugens maakt zich zorgen om de financiële positie van een stichting online. ‘De overheid kan het geld dat naar zulke initiatieven gaat beter besteden aan betere zorg’, aldus de meeschrijver. Daarnaast vraagt Zonder leugens zich af of de hulpverleners wel bevoegd zijn psychologisch te begeleiden en of er geen ondeugdelijke adviezen worden gegeven. 
  
Stichting ES , een organisatie voor gratis hulp online, geeft op al deze vragen antwoord: 

Willen mensen niet liever een persoonlijk gesprek?
Een persoonlijk gesprek kan inderdaad voor sommige mensen prettiger zijn. Toch zoeken veel mensen on line hulp. Wellicht heeft dat juist te maken met de anonimiteit. Voor veel mensen is het moeilijk om hun verhaal face to face te delen. Schaamte, taboe? Mensen hebben vaak goede redenen om via deze weg contact te leggen.

Is online hulp wel nodig?
Een initiatief als Stichting ES zou inderdaad helemaal niet nodig moeten zijn. Helaas laat de realiteit een ander beeld zien: mensen hebben vaak weinig tijd voor elkaar. De maatschappij heeft haast en dan kan het fijn zijn als een getrainde hulpverlener kosteloos tijd en ruimte voor je vrij maakt.

Wie geven online hulp bij ES?
Misschien goed om even iets meer uitleg te geven over de dertig hulpverleners, bij Stichting ES supportgevers genaamd, die op dit moment actief zijn bij ES. De supportgevers zijn volwassenen die tijdens hun werkend leven als bijvoorbeeld fysiotherapeut, sociaal psycholoog, gezinsvoogd of verpleegkundige als aanvulling een specialistische HBO opleiding volgen in de psychosociale zorg. Zij zitten in de afrondende fase en begeleiden op verschillende stageplaatsen mensen met hulpvragen. Het lijkt op het lopen van co-schappen (zoals een arts in opleiding doet) maar dan in de psychosociale wereld. Als hulpvrager heb je dus juist te maken met specialistisch getrainde mensen en kun je rekenen op vakkundige begeleiding. 

Voor wie is het precies bedoeld?
Stichting ES is bedoeld voor emotioneel gezonde mensen die tijdelijk door een situatieverandering emotionele problemen ervaren. Het is dus niet bedoeld voor mensen met een psychiatrische achtergrond. Daar zijn verschillende andere collega hulplijnen voor. Juist de mix van vakkundige begeleiding voor mensen met problematiek die niet van binnenuit komt maar juist van buitenaf, maakt Stichting ES zo uniek. De supportgevers zijn getraind in het aanboren van de natuurlijke krachten die in deze emotioneel gezonde mensen liggen opgeslagen, maar door de heftige invloeden van buitenaf tijdelijk niet oproepbaar zijn. De manier van begeleiden heeft dus niets te maken met geven van adviezen of sturen in een bepaalde richting. Het is ook geen therapie. Je zou het beter kunnen beschrijven als een soort EHBE: Eerste Hulp Bij Emoties. 

Is een stichting als ES te vertrouwen?
In onze ogen is het goed om kritisch te kijken naar het aanbod van hulp en ook van stichtingen. Op de site van de belastingdienst kunt u zien dat Stichting ES de ANBI status heeft. Deze status maakt duidelijk dat de stichting een algemeen nut beogende instelling is en dat daardoor de giften aan de Stichting belasting aftrekbaar zijn Natuurlijk zegt deze ANBI status niets over de inhoudelijke kwaliteit die ES levert. Daar doet de belastingdienst geen uitspraak over. Maar gelukkig kunnen mensen die zich aanmelden voor een chatgesprek zelf heel goed bepalen hoe effectief een gesprek is. 

ES is een stichting en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Het doel van de stichting is: Het verlenen van emotionele support aan alle individuen die door situatieveranderingen emotionele problemen ervaren, niemand uitgezonderd. De rechtsvorm Stichting zegt iets over het zuiver omgaan met de donaties en supportergelden. Ze worden niet aangewend voor persoonlijk gewin en mogen alleen besteed worden aan het doel van de stichting. ES heeft ervoor gekozen om geen gebruik te maken van overheidsgelden. Zij doet een beroep op het bedrijfsleven en particulieren om het initiatief te ondersteunen. Verschillende grote partijen, waaronder de Rabobank, zien hoe belangrijk Stichting ES is voor de maatschappij en zijn naar voren gestapt als hoofdsupporter. Daarnaast laten ook veel mensen op persoonlijke titel weten achter ES te staan. Ze supporten door te doneren, armbandjes te kopen of bijvoorbeeld deel te nemen aan de kerstactie. We zijn onze supporters daar heel dankbaar voor en voelen het als onze verantwoordelijkheid om hun bijdrage goed te besteden. Bijvoorbeeld door binnen twee jaar 200 supportgevers actief te hebben en 24 uur per dag support te verlenen. Daar richten we ons op. 

Meer informatie over Stichting ES vind je hier

 
 
 
 


VERDRIET
HULP
AANDACHT
ENERGIE
STEUN
STRESS
VERLIES
DRUK
BLIJDSCHAP
PIJN
SCHOK
VEERKRACHT
ANGST
BOOSHEID
KRACHT
OPLUCHTING
RUIMTE
GREEP
Wij luisteren. Chatten met ES lucht op. Dagelijks van 9.00 tot 24.00 uur.
NHA Psychodidact Janssen.nl
ANBI
Facebook Twitter
Realisatie door Knowledge Internet Solutions